Página Web Oficial
MALLORCA WATERPOLO CLUB

Ajuts a les famílies del Consell Insular

Benvolgudes famílies:

A continuació adjuntam l’enllaç a la subvenció destinada a atorgar ajuts a les famílies per sufragar les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves entre els 6 i els 16 anys en activitats extraescolars esportives.

Extracte de la normativa:

  • Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones físiques que compleixin els requisits següents:
    • Que tenguin al seu càrrec infants i joves de 6 a 16 anys inscrits i que participin en activitats extraescolars esportives durant el curs escolar2020/2021. També es podran inscriure i participar en activitats extraescolars esportives joves esportistes amb diversitat funcional fins a 21anys.
    • Que estiguin empadronades i amb residència legal en algun dels municipis de l’illa de Mallorca.
    • Complir amb els requisits que preveu l’article 8 de l’Ordenança de Subvencions del Consell de Mallorca, en aquesta convocatòria i en la normativa de subvencions que hi sigui aplicable.
    • Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el Consell de Mallorca i elsseus organismes autònoms dependents.
  • Només es pot presentar una sol·licitud per cada infant o jove de la unitat familiar i per participar a una única activitat extraescolar esportiva per cada infant o jove de la unitat familiar , amb un màxim d’ajut per activitat de 250 €.

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar des de el dia 15 de setembre de 2020 i fins el dia 30 d’octubre de 2020, o fins que s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria.

Salutacions,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *